Sunday, July 18

Perkembangan Sistem Perhubungan di Malaysia

Bab 16 Geo Tingkatan 2

Pengenalan

i-berkembang pesat selepas merdeka, dipengaruhi perkembangan teknologi, dasar kerjaan, perkembangan sosioekonomi

ii-kemudahan telekomunkasi awal – radio, tv dan telefon, penggunaan telefon selular, internet computer

iii-Radio

a-bermula 1950an di stsyen jalan Young(Chendesari) KL, 1956 (Rumah Persekutuan KL), 1960 (angkasapuri) – berkembang ke seluruh negara sabah dan Sarawak. RTM digabung dalam Kementerian Penerangan

b-1969-operasi radio 24 jam sehari,

c-diperkenal oleh jurutera elektornik Johor membawa set radio pada 1921

iv-TV

a-1963 siaran TV hitam putih selama 5 ½ jam sehari, 1978 siaran berwarna,

b-1970 -stesyen satelit bumi pertama di Kuantan dan Melaka dan langkawi– menerima siaran langsung dari luar Negara, dipancar menerusi TV1 dan TV2

c-1994 stesyen TV swasta pertama dilancarkan TV3 dan NTV7 1998

v-Satelit

a-1996 pelancaran satelit pertama Malaysia Asia Timur MEASAT 1 dan 11; siaran TV satelit ASTRO menggunakan teknologi digital dan MEASAT memberi pilihan lebih banyak kepada penonton

b-2000 -satelit mikro pertama TiungSAT, pengurusan alam sekitar, kaji cuaca, pertkaran pendidikan dan teknologi

v-Perkhidmatan Telefon

a-1959 – rangkaian telefon gelombang radio diperkenal; selepas 1960an – diperluas kepada telefon, teleks, telegraf yang lebih cepat cekap, tanpa kabel, 1963 Ibusawat Telefon Automatk dibuka;

b-1970 – 1980an; 1979 Ibusawat telefon elektronik – rangkaian telefon sambung jauh gelombang mikro STD ke seluruh negara; menerusi kabel dasar laut dari Kuhing ke Kuantan;

c-projek kabel Pulau Pinang-Medan dan kabel ASEAN menghubungi Malaysia-Thailan-Singapura da Indonesia

d-penggunaan satelit komunikasi , Intelsat IV-A dan Intelsat V(Asia) – pelancaran pekhidmatan telefon dail terus antarabangsa ISD; membantu kelancaran operasi Pasaran Saham KL, perkhidmatan penerangan, penrbangan awam, polis, kastam dan perikanan; satelit mikro Malaysia TiungSAT 1(2000)

e-penggunaan kabel optic – meningkatkan kapasiti penghantaran maklumat berbanding wayar kuprum

f-telefon selular – peningkatan drastic; rangkaian Perkhidmatan digital bersepadu ISDN - penghantaran data, suara dan visual serentak

vi-Komputer dan Internet(berjuta computer dihubungkan dalam satu jaringan/rangkaian)

a-kemajuan computer percepat perkembangan perhubungan

b-1980an – pengenalan internet percepatkan penyebaran maklumat, PC bukan lagi alat menyimpan data/proses maklumat; laman web awal hanya papar teks, kini disertakan audio dan visual (multimedia)

c-pengenalan e-mel/pesanan elektronik perhubungan lebih cepat, mudah dan murah berbanding telefon

vi-MSC Koridor Raya Multimedia

a-kwasan seluas 750 km persegi , pemangkin kemajuan ICT Negara berpusat di Cyberjaya;

b-menggalakan kemajuan dalam pentadbiran –e kerjaan, perubatan – tele perubatan(hosp Selayang); pendidikan – e learning (UNITAR-P&P secara jarak jauh/dalam talian), penggunaan CD ROM;perdagangan – e dagang(pasaran tanpa sempadan)

c-kelompok R&D MSC ditubuh – tingkatkan kemahiran sumber manusia tempatan; penyelidikan teknologi ICT lebih canggih

vii-Telefon 3G

a-telefon selular –perkhidmatan pesanan ringkas SMS seperti emel , lebih murah dan senyap; perkhidmatan internet melalui komputer

Kepentingan Perkembangan Sistem Perhubungan di Malaysia dan Kanada

i-integrasi nasional dan perpaduan

a-Malaysia-semenanjung, sabah dan Sarawak, terpisah oleh laut China selatan, perlu perhubungan yang baik untuk pembangunan; b-Kanada-negaranya besar, bahagian utaranya terpencil, dan sukar

ii- kemajuan ICT – memacu perkembangan ekonomi , e dagang, perniagaan perdagangan lebih meluas, dalam pasaran global yang terbuka 24 jam dan 7 hari seminggu

iii-ICT membantu pembangunan pendidikan- e learning telah diamalkan di UMultimedia dan Unitar; sekolah bestari Malaysia; Grassroot Twin School Kanada

iv-Internet – tele perubatan, menyediakan perkhidmatan pengetahuan dan nasihat tentang dan perubatan kepada orang ramai; Hospital Selayang Malaysia;

v-Telefon selular, satelit – memudahkan perhubungan, perniagaan, penjualan dan pemasaran barangan pengguna dan perkhidmatan ke seluruh dunia

vi-kawasan khas memajukan ICt – MSC Mlaysia, Niagara Intenational Telegraf NIT Kanada; menggalakan penggunaan ICT dalam semua sector indistri

Malaysia

Negara

Kanada

Malaysian super Corridor MSC

Program

Niagara International Teleport NIT

Kuala Lumpur – KLIA

Letakan

Jambatan Peace sempadan dengan USA

Putrajaya dan Cyberjaya

Bandar Penting

Fort Erie

Menara KL, ke 4 dunia 421m

Menara Telekomunikasi

Menara CN, tertinggi 553m

System transisi untuk telekomunikasi, radio, TV

Fungsi

Telekomunikasi cepat dan cekap


Kesan Perkembangan Perhubungan di Malaysia

i-Kesan Postif

a-mewujudkan dunia tanpa sempadan, dunia –pasaran yang besar dan terbuka, tiada halangan untuk kegiatan ekonomi, penyelidikan, dan pendidikan; maklumat diakses lebih mudah, ceppat dan murah

b-Penggunaan ICT -pengangkutan, kewangan dan pentadbiran lebih cekap dan berkesan; perkhidmatan ATM di bank mengurangkan pekerja, menjimatkan kos operasi

c-Perkhidmatan 'online' memudahkan urusan, memperbaharu lessen memandu, membayar bil utility di mana mana seperti pejabat pos yang dilengkapi computer; perkhidmatan penerbangan, perkapalan dan kereta api cepat, mudah dan selamat

ii-Kesan Negatif

a-Mendedahkan masyarakat kepada budaya/dasar antarabangsa yang negatif/bertentangan

b-persaingan ekonomi dengan Negara maju seperti USA dan Jepun

c-internet – membazir masa dalam permainan video/chatroom

d-maklumat dalam computer terdedah kepada ancaman, pengintipan, pemindaan dan pengolahan semula; serangan virus ; kerugian

e-penggunaan ATM di bank mengurangkan tenaga manusia dan menyebabkan penggangguran

Langkah langkah Mengurangkan Kesan Negatif

i.Pemantauan dan pengawalan rapi oleh pihak berkuasa –

ii-Penubuhan MAMPU Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan – jaga keselamatan ICT sector awam

iii-Dasar Keselamatan ICT Sektor Awam dan Standard Keselamatan ICT – menjadi panduan kepada pengguna internet

iv-akta Siber –Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Undang2 Siber Malaysia – mengawal penggunaan ICT1 comment:

hsp

Followers

Guru Geografi

My photo
Pendidikan: 1976-1980 - SK Ketereh 1981-1986 - SMK Ketereh 1987-1988 - Maktab Sultan Ismail 1989-1993 - Universiti Kebangsaan Malaysia 1993-1994 - Kursus Perguruan Lepas Ijazah MPKB Pengalaman Mengajar: SMK Dalat, Sibu Sarawak 1994-1998 SMK Cheneh Bharu Kemaman Terengganu 1998-2001 SMK Ayer Lanas Jeli Mac 2001-Feb 2003 SMK Sultan Ismail Kota Bharu Mac 2003-Mac 2009 Maahad Pengajian Islam April 2009-kini Mata Pelajaran Utama: Geografi